Gullmagasinet.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Returnering

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens
hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår
utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april
1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted (angrerettloven).
4
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis
dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på brudd av forseglingen.

 

PROSEDYRE FOR BRUK AV ANGRERETTSKJEMA 

Ved produkter av mindre størrelse som smykker e.l., kan varen sendes tilbake som brev på enklest/billigst mulig måte. Ved produkter som er for store/tunge til å sendes som brev, (f.eks. dåpsgaver, sølvbestikk/barn etc.) må produktene sendes som pakke. Kunden er ansvarlig for å dekke returkostnadene etter normal praksis. Husk også at blanke produkter som f. eks hvitt gull, sølvvarer eller lignende, enkel pådrar seg riper. Forekommer dette når varen returneres, er bruken av angrerett ugyldig.

Angrerettloven gjelder dog ikke på varer som er fremstilt etter kundes egne spesifikasjoner, derav gravering. NB! Graverte varer kan ikke returneres

 

Produktet sendes til:

Fridthjof Jørgensen Retail

C/o Johan Jørgensen, postboks 190 sentrum

Hønefoss, 3502

Norge

 

I angrerettskjema fyller du ut følgene:

Fridthjof Jørgensen Retail

C/o Johan Jørgensen, postboks 190 sentrum

Hønefoss, 3502, Norge

Kundeservice@gullmagasinet.no

Tlf: 952 80000

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke